Är du anhörig eller närstående till någon som har psykisk ohälsa?

Du är inte ensam. Det finns en förening för anhöriga och själverfarna som du kan få stöd från...

- Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser - IFS

Välkommen till IFS Umeå!

IFS i Umeå är en lokalförening inom Schizofreniförbundet, intresse- förbundet för personer med schizofreni och liknade psykoser.

IFS i Umeå riktar sig till personer med erfarenhet av psykiska funktionshinder antingen som närstående eller själv- erfarna. OBS! Inte bara schizofreni. Föreningens uppgift är att tillvarata gemensamma och specifika intres- sen som personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga har.

Uppdaterad 161108